Behandelvormen

Schema Focused Therapy (Schematherapie)

Leer patronen in je leven te doorbreken om zo je gedrag en gevoelens te veranderen.

Schematherapie is een vorm van (inzichtgevende) psychotherapie die is afgeleid van de cognitieve gedragstherapie. Het maakt gebruik van onderdelen uit verschillende therapiestromen waaronder CGT, psychodynamische therapie en de hechtingstheorie.

Schematherapie helpt je om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Er wordt gekeken naar de invloed van bepaalde ervaringen uit je jeugd op patronen in het dagelijks leven. Je leert je eigen schema’s herkennen en wanneer deze in het hier en nu geactiveerd worden. Denk aan momenten waarop je je waardeloos of ondergeschikt voelt, het gevoel heb dat je er helemaal alleen voor staat of dat je er niet bij hoort. Je leert herkennen wanneer dit gebeurt, hoe je je voelt en gedraagt en waardoor deze gevoelens en gedragingen ontstaan zijn. Doordat je jezelf beter leert kennen, kun je je gedrag en gevoelens helpen veranderen. Ook zorgt schematherapie er veelal voor dat het contact met je omgeving beter en gelijkwaardiger verloopt.

Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen, interventies en huiswerkopgaven.

Schematherapie werd aanvankelijk toegepast bij moeilijk te behandelen psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, maar kan nu effectief worden toegepast op een breed scala aan psychische klachten.

Mentalisation Based Treatment

Vergroot je grip op je emoties en verbeter de relaties met anderen door middel van mentaliseren.

MBT (Mentalisation Based Treatment) is een behandelvorm die gericht is om het vermogen tot mentaliseren te versterken. Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivaties.

Het vermogen tot mentaliseren verschilt per persoon en heeft onder andere te maken met de mate waarin we dit in onze jeugd geleerd hebben. Ook is dit afhankelijk van de situatie, onze (gehecht)heidsrelaties met anderen en de mate van onze emoties. Als het mentaliseren (even) niet meer lukt, zijn we meer geneigd in te vullen wat anderen denken, worden we sneller overspoeld door onze emoties en staat het een goed contact met anderen in de weg, bijvoorbeeld doordat we ons sneller afgewezen of bekritiseerd zullen voelen.

De behandeling richt zich erop te herkennen wanneer het moeilijker wordt om te mentaliseren, waar dit mee te maken heeft en hoe dit vermogen te versterken, zodat bepaalde klachten of symptomen kunnen afnemen. Het helpt ons meer grip te krijgen op onze emoties, ons zelfbeeld/identiteit te versterken en tot een meer bevredigend contact met anderen.

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat deze behandeling blijvend positieve effecten sorteert.

MBT wordt vaak gegeven als (intensieve) groepstherapie in combinatie met individuele therapie. Binnen de praktijk wordt (op dit moment) alleen individuele therapie gegeven. Het kan hierdoor ook als na-traject dienen voor mensen die elders een behandeling MBT gevolgd hebben.

EMDR

Verwerk traumatische gebeurtenissen.

EMDR-therapie is een belangrijke behandelvorm die geregeld wordt gebruikt voor traumaverwerking en ook kan worden ingezet bij andere angstklachten. Het zorgt ervoor dat de emotionele lading van een schokkende gebeurtenis of herinnering afneemt. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis)
Wanneer een vervelende gebeurtenis een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt dit traumatisch genoemd. Bij een traumatische herinnering blijven er dikwijls fysieke reacties, heftige emoties en angstwekkende beelden bestaan. Het lijkt erop dat de traumatische gebeurtenis of herinnering niet goed verwerkt is in het brein. Normaal gesproken wordt een gebeurtenis verwerkt tijdens je slaap. In geval van blijvende klachten is dit niet goed gegaan. Middels EMDR-therapie zorgen we ervoor dat dit alsnog gebeurt.

Acceptance and Commitment Therapy

Leer een waardevol leven te creëren met meer acceptatie en bewustzijn

Acceptance and Commitment Therapie (ook wel afgekort tot ACT) is een relatief nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen de therapie leer je hoe je het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties of lichamelijke sensaties te staken. Je leert hoe je je aandacht kunt richten op de dingen die écht belangrijk voor je zijn, je gaat op zoek naar wat jouw waarden in het leven zijn. Het helpt je zaken te leren accepteren die je niet kunt veranderen of vermijden.

Binnen de therapie wordt veel gewerkt aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.

ACT is een effectieve behandelmethode voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Het is effectief gebleken bij onder meer chronische pijn, angst, fobieën, depressie, obsessieve-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, levensfaseproblematiek en verslaving.

E-health

Combineer persoonlijke gesprekken met online modules.

In de huidige tijd is het gebruik van telefoon, internet en social media niet meer weg te denken. Ook in de gezondheidszorg is de inzet van E-health tegenwoordig een belangrijk onderdeel. Binnen de praktijk wordt hier ook gebruik van gemaakt als aanvulling op de behandeling. 

Er kunnen een verscheidenheid aan modules worden ingezet, ter aanvulling van de face-to-face gesprekken. Dit wordt ook wel blended behandeling genoemd (een combinatie van gesprekken en E-health). Ook biedt het de mogelijkheid ook gebruik te maken van videobellen. Met name sinds COVID-19 is dit niet meer weg te denken in de huidige psychologische behandelingen.

Mindfulness

Leer hoe je je aandacht richt op het hier en nu.

Mindfulness helpt je aandacht te leren richten op het hier en nu. Het leert meer aandacht te hebben voor het moment en met meer afstand naar je gedachten te kijken. In ons dagelijks leven zijn we heel vaak ‘niet mindful’, we zijn met onze gedachten en aandacht er niet bij.  Bijvoorbeeld wanneer we met iemand praten en onze gedachten wegdwalen of bij handelingen die we doen, waaronder eten, drinken, lopen, bewegen.

Mindfulness, of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder hierover te oordelen of er direct naar te handelen. Je accepteert de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen anders te bekijken.

Mindfulness is helpend wanneer je geneigd bent te blijven piekeren over dingen die in het verleden zijn gebeurd of je je voortdurend zorgen maakt over wat er nog gaat gebeuren. Je kan zo in beslag worden genomen door het verleden of de toekomst, dat je vergeet in het ‘hier en nu’ te leven. Mindfulness kan helpen de kans op een terugval in depressie te verminderen en beter leren omgaan met angsten.

Mindfulness wordt veelal toegepast als onderdeel van een  behandeling.

Veelgestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Winkelwagen
Scroll naar top