Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent verwezen door uw huisarts en u beschikt over een verwijsbrief. Behandeling wordt achteraf gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. Ga voor meer informatie naar Tarieven.

Geen contracten met zorgverzekeraars
De praktijk heeft er expliciet voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit omdat zorgverzekeraars in toenemende mate voorschrijven voor wat te doen in een behandeling en dat staat geregeld haaks op de professionele standaarden die wij hanteren in ons vak. Meer informatie hierover is te vinden op www.decontractvrijepsycholoog.nl.

Kosten
Dit betekent niet dat uw zorg bij Psychotherapiepraktijk Verhoef niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Heeft u voor 2020 een volledige (100%) Restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van uw behandeltraject volledig vergoed. Een restitutiepolis is over het algemeen een paar euro duurder per maand dan een naturapolis. U heeft dan echter wel een volledige vrije artsenkeuze en uw behandeling wordt volledig vergoed. Indien u een andere polis heeft (bijv. een budget-, natura- of een gemengde polis), wordt in de regel vaak 60-80% vergoed. Houdt u rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico, voor 2021 is dit €385,-.

Keuze zorgverzekering
Aan het einde van ieder jaar kunt u een nieuwe verzekeringspolis afsluiten en is het dus mogelijk om uw zorgverzekering om te zetten na een restitutiepolis. Voor het kiezen van een nieuwe verzekering, kan gebruik gemaakt worden van het overzicht van www.decontractvrijepsycholoog.nl

Tarieven

Het maximum tarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar aantal minuten van de volledige behandeling (zie tabellen onderaan deze pagina). Deze tarieven worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie voor uitgebreide gegevens Vergoedingen.

Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt het eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg. Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. 

Voor de volledigheid en ter vergelijking vindt u hieronder informatie over de generalistische en specialistische GGZ en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven.

 

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.
  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.
  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

BGGZ

Het maximum tarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar aantal minuten van de volledige behandeling (zie tabellen onderaan deze pagina). Deze tarieven worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie voor uitgebreide gegevens Vergoedingen.

Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt het eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg. Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. 

Voor de volledigheid en ter vergelijking vindt u hieronder informatie over de generalistische en specialistische GGZ en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven.

 

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.
  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.
  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

Categorie BGGZ

Aantal sessies/besteedde tijd

Tarieven 2020/2021

Basis kort

Max. 294 minuten/0-4 sessies

€522.13

Basis Middel

Max. 495 minuten/0-8 sessies

€885.01

Basis Intensief

Max. 750 minuten/0-12 sessies

€1434.96

Basis Chronisch

Max. 753 minuten/0-12 sessies

€1380.49

SGGZ

Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen. Gespecialiseerde GGZ wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Met betrekking tot de kosten geldt dat u niet per sessie betaalt. Een DBC wordt geopend voor de periode van maximaal 1 jaar. De DBC-kostprijs verhoudt zich tot het aantal minuten dat is besteed aan de behandeling. De DBC factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uzelf gestuurd.

In de DBC worden alle in het kader van de behandeling uit te voeren activiteiten opgenomen, dus ook bijvoorbeeld onderzoeken, overleg met verwijzers of betrokken behandelaren en administratieve taken. Alle gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC informatie systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Het anonimiseren geldt niet voor de DBC rekening die u krijgt en die u kan indienen bij uw zorgverzekeraar, maar hetgeen behandeld is wordt ruim omschreven zoals bijvoorbeeld ‘angststoornis’ of ‘persoonlijkheidsstoornis’.

De tarieven zijn vermeld in onderstaande tabel en ingedeeld in het aantal bestede minuten.

Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de NZA  https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/

Bekijk hier de tarieftabel

Overige zorgproducten

Het tarief voor overige zorgproductproducten  bedraagt   €110 per consult

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar hanteert de praktijk een vast uurtarief. Hieronder vindt u de tarieven, waarin zowel de directe (face-to-face) als de indirecte contacten (rapportage, testafname, uitwerken testen etc.) worden meegerekend in het aantal bestede minuten

 

Diagnostiek en/of behandeling;             €110 per uur

Second opinion;                                          €110 per uur

Supervisie;                                                    €110 per 45 minuten

Winkelwagen
Scroll naar top